string(8) "lmlength" string(8) "blockcms" string(11) "statsvisits" string(12) "gamification" string(9) "packetery" string(12) "gamification" string(20) "blockmyaccountfooter" string(5) "zbozi" string(12) "gamification" string(13) "homeimagemenu" string(14) "productcmstabs" string(13) "blocksupplier" string(9) "statsdata" string(12) "gamification" string(10) "mailalerts" string(6) "paypal" string(13) "tmhtmlcontent" string(12) "gamification" string(8) "gridhtml" string(10) "mailalerts" string(6) "paypal" string(11) "blocksearch" string(13) "socialsharing" string(12) "blocktopmenu" string(12) "gamification" string(8) "bankwire" string(10) "mailalerts" string(9) "instagram" string(8) "blockcms" string(9) "packetery" string(12) "blocktopmenu" string(12) "gamification" string(9) "packetery" string(12) "gamification" string(13) "blocksupplier" string(15) "tmproductvideos" string(12) "gamification" string(12) "homefeatured" string(16) "blockbestsellers" string(17) "blockmanufacturer" string(12) "gamification" string(16) "bestkit_donation" string(10) "mailalerts" string(20) "blockcustomerprivacy" string(12) "gamification" string(10) "mailalerts" string(8) "lmlength" string(8) "blockcms" string(15) "blocknewsletter" string(12) "gamification" string(9) "blockcart" string(9) "packetery" string(7) "fblogin" string(12) "gamification" string(9) "vatnumber" string(12) "gamification" string(16) "blockbestsellers" string(17) "blockmanufacturer" string(12) "gamification" string(11) "blockbanner" string(10) "mailalerts" string(6) "paypal" string(12) "blocktopmenu" string(12) "gamification" string(10) "mailalerts" string(11) "blocksearch" string(13) "socialsharing" string(13) "friendvoucher" string(10) "ganalytics" string(9) "packetery" string(12) "gamification" string(12) "gamification" string(12) "mlcinstagram" string(14) "blockmyaccount" string(14) "productcmstabs" string(13) "blocksupplier" string(12) "gamification" string(16) "blockbestsellers" string(6) "paypal" string(13) "blockuserinfo" string(12) "gamification" string(10) "mailalerts" string(20) "blockcustomerprivacy" string(6) "paypal" string(13) "socialsharing" string(12) "blocktopmenu" string(19) "blockpermanentlinks" string(13) "socialsharing" string(8) "lmlength" string(8) "blockcms" string(9) "packetery" string(13) "sendtoafriend" string(12) "blocktopmenu" string(11) "statssearch" string(12) "gamification" string(10) "homeslider" string(16) "productscategory" string(12) "gamification" string(19) "productpaymentlogos" string(12) "gamification" string(12) "homefeatured" string(16) "blockbestsellers" string(13) "mailchimpsync" string(17) "blockmanufacturer" string(12) "gamification" string(10) "mailalerts" string(12) "gamification" string(13) "graphvisifire" string(10) "mailalerts" string(6) "paypal" string(13) "socialsharing" string(15) "socialdiscounts" string(12) "blocktopmenu" string(16) "blocknewproducts" string(10) "sekeywords" string(7) "fblogin" string(16) "bestkit_donation" string(20) "blockcustomerprivacy" string(13) "tmhtmlcontent" string(15) "socialdiscounts" string(12) "blocktopmenu" string(16) "blocknewproducts" string(9) "statsdata" string(13) "mailchimpsync" string(4) "payu" string(13) "tmhtmlcontent" string(12) "blocktopmenu" string(13) "socialsharing" string(12) "blocktopmenu" string(17) "themeconfigurator" string(9) "packetery" string(12) "blocktopmenu" string(16) "blocknewproducts" string(20) "blockmyaccountfooter" string(8) "popuppro" string(17) "graphxmlswfcharts" string(12) "blocktopmenu" string(10) "ganalytics" string(10) "mailalerts" string(12) "blocktopmenu" string(8) "blockcms" string(16) "blocknewproducts" string(12) "blocktopmenu" string(10) "statssales" string(9) "packetery" string(13) "tmhtmlcontent" string(15) "happyhomeslider" string(16) "bestkit_donation" string(12) "gamification" string(6) "paypal" string(12) "blocktopmenu" string(10) "ganalytics" string(9) "packetery" string(16) "blocknewproducts" string(11) "blockbanner" string(12) "blocktopmenu" string(12) "blocktopmenu" string(12) "blocktopmenu" string(18) "statsregistrations" string(16) "blockbestsellers" string(8) "cronjobs" string(16) "blockbestsellers" string(13) "blockspecials" string(12) "blockcontact" string(6) "paypal" string(13) "friendvoucher" string(7) "fblogin" string(10) "homeslider" string(7) "overeno" string(10) "homebanner" string(6) "paypal" string(16) "graphgooglechart" string(13) "friendvoucher" string(10) "ganalytics" string(15) "socialdiscounts" string(9) "packetery" string(8) "cronjobs" string(13) "blockspecials" string(13) "friendvoucher" string(16) "blockbestsellers" string(15) "tmproductvideos" string(13) "blockspecials" string(9) "blockcart" string(7) "fblogin" string(20) "blockmyaccountfooter" string(7) "fblogin" string(6) "paypal" string(13) "friendvoucher" string(13) "pagesnotfound" string(12) "homefeatured" string(10) "ganalytics" string(9) "blockcart" string(7) "fblogin" string(14) "cashondelivery" string(9) "instagram" string(13) "homeimagemenu" string(12) "homefeatured" string(10) "AgmoBinder" string(7) "fblogin" string(12) "homefeatured" string(13) "graphartichow" string(13) "friendvoucher" string(18) "statspersonalinfos" string(7) "overeno" string(13) "tmhtmlcontent" string(10) "AgmoBinder" string(16) "productscategory" string(9) "statslive" string(16) "productscategory" string(17) "blockcontactinfos" string(7) "fbpixel" string(16) "bestkit_donation" string(16) "productscategory" string(7) "fblogin" string(11) "blocksocial" string(15) "tmproductvideos" string(8) "cronjobs" string(16) "bestkit_donation" string(11) "blocksearch" string(16) "blockpaymentlogo" string(9) "blocktags" string(15) "tmproductvideos" string(9) "blocktags" string(10) "AgmoBinder" string(13) "tmhtmlcontent" string(15) "blockcurrencies" string(6) "paypal" string(15) "blocknewsletter" string(14) "statsequipment" string(14) "blocklanguages" string(13) "blockspecials" string(17) "sampledatainstall" string(9) "blocktags" string(9) "statsdata" string(17) "statsbestvouchers" string(12) "statscatalog" string(15) "blockcurrencies" string(10) "blockstore" string(16) "bestkit_donation" string(12) "blocktopmenu" string(15) "socialdiscounts" string(17) "themeconfigurator" string(13) "blockfacebook" string(18) "statsbestcustomers" string(11) "statsorigin" string(13) "tmhtmlcontent" string(14) "blocklanguages" string(9) "instagram" string(9) "blocktags" string(13) "tmhtmlcontent" string(13) "pagesnotfound" string(10) "ganalytics" string(8) "blockcms" string(7) "fblogin" string(17) "themeconfigurator" string(10) "sekeywords" string(7) "fblogin" string(12) "statsproduct" string(13) "tmhtmlcontent" string(12) "blockcontact" string(7) "fblogin" string(17) "statsbestproducts" string(17) "blockcontactinfos" string(17) "blockmanufacturer" string(6) "feeder" string(19) "statsbestcategories" string(14) "blockmyaccount" string(18) "statsbestsuppliers" string(20) "blockmyaccountfooter" string(12) "statscarrier" string(16) "blocknewproducts" string(15) "statsnewsletter" string(15) "blocknewsletter" string(11) "statssearch" string(12) "statscheckup" string(16) "blockpaymentlogo" string(11) "blocksearch" string(10) "statsstock" string(13) "statsforecast" string(13) "blockspecials" string(10) "mailalerts" string(10) "blockstore" string(13) "blocksupplier" string(9) "blocktags" string(13) "blockuserinfo" string(6) "paypal" string(10) "homeslider" string(10) "ganalytics" string(12) "homefeatured" string(19) "productpaymentlogos" string(17) "themeconfigurator" string(13) "masspriceplus" string(13) "sendtoafriend" string(9) "packetery" string(19) "blockpermanentlinks" string(16) "productscategory" string(15) "tmproductvideos" string(15) "tmmediaparallax" string(13) "tmhtmlcontent" string(12) "blocktopmenu" string(13) "mailchimpsync" string(7) "fblogin" string(16) "bestkit_donation" string(9) "instagram" string(12) "mlcinstagram" string(8) "popuppro" string(7) "fbpixel" Vznik značky Happy Label - Happy Label

Vznik značky Happy Label


Ahoj! Jmenuji se Marianna, jelikož jsem kreativní a aktivní člověk, měla jsem touhu vyzkoušet něco nového. Zároveň však pro mě bylo důležité, abych měla dost času na to, co mám nejraději, a to je moje rodina. Tak se zrodila firma Happy Label.

Moje priority byly správné: Mám dva syny, se kterými jsem chtěla trávit co nejvíce času. Protože moji kluci jsou velmi aktivní, mám stále napilno. Návrat do práce na plný úvazek pro mě nepřicházel v úvahu.

Proč jsem vytvořila Happy Label? Život s dětmi hodně mě naučil. Jednou z lekcí bylo, že děti ve škole poztrácejí spoustu věcí. Jeden den je to mikina, další den sáček na svačinu. Bylo náročné neustále dětem připomínat jejich věci, a tak jsem si říkala, že musí existovat lepší řešení. Pak jsem přišla na tenhle nápad – a vznikla firma Happy Label.

Začala jsem podnikat z domova s cílem pomoci rodičům, jako jsem já. Jde o jednoduchou myšlenku – pokud vaše děti často ztrácejí své věci, můžete jim je označit a tak napomoci tomu, aby je zase přinesly domů. Tenhle nápad se proměnil ve skutečnost, nejen pro mě, ale teď i pro rodiče, jako jste vy.

Cílem mé firmy, na který jsem se zaměřila od samého začátku, je, aby všechny naše štítky byly co nejkvalitnější, trvanlivé a hlavně stoprocentně bezpečné pro děti. Jako matka rozumím dětem a vím, co je pro ně zajímavé a přitažlivé. Naše štítky jsou zábavné a jedinečné, přesně jako děti.

V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem, kteří mě v tomto projektu podporovali a pomohli mi ho uskutečnit. Všechny vaše návrhy a nápady byly pro mě velmi užitečné. Zvláště bych chtěla poděkovat svému manželovi, který chápe mé nadšení a přiměl mě k tomu, abych se do toho pustila. Nedokážu vám všem dostatečně poděkovat za to, že jste mi byli tak skvělou oporou.

Marianna

Vytisknout